Niektóre osobliwości bułgarskiego słowotwórstwa toponimicznego

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 2, Numer 2 (1956) s. 258-259, 430-431
Jordan Zaimow

 

do góry