Z problematyki sejmu polskiego w pierwszej połowie XVII wieku

Kwartalnik Historyczny, Tom 77, Numer 1 (1970)
Władysław Czapliński

 

do góry