Milicje miast magnackich na Białorusi i Litwie w XVI-XVIII w.

Kwartalnik Historyczny, Tom 77, Numer 1 (1970)
Anatol Hryckiewicz

 

do góry