Architektura wieku Oświecenia w świetle przemian w życiu gospodarczym i umysłowym : próba analizy wybranych przykładow

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 13, Numer 4 (1951) s. 5-38
Stanisław Lorentz

 

do góry