Komentarz do art. J. Niecia : "Z dziejów koreckiej manufaktury ceramicznej"

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 13, Numer 4 (1951) s. 176-183
Stanisław Gebethner

 

do góry