List generała Premonstratensów Gerwazego do Iwona Odrowąża z r. 1218

Kwartalnik Historyczny, Tom 16, Numer 4 (1902)
Stanisław Kutrzeba

 

do góry