Sobiecki wobec Tatarszczyzny 1683-1685

Kwartalnik Historyczny, Tom 42, Numer 1 (1928)
Czesław Chowaniec

 

do góry