Stiuki wileńskie XVIII wieku w świetle archiwów jezuickich

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 36, Numer 2 (1974) s. 158-168
Jerzy Paszenda

 

do góry