"Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu", I : "Struktury kościelno-polityczne", ed. by Halina Manikowska, Wojciech Brojer, Warszawa 2008 : [recenzja]

Quaestiones Medii Aevi Novae, Tom 16 (2011) s. 435-436
Katarzyna Bock , Halina Manikowska (aut. dzieła rec.), Wojciech Brojer (aut. dzieła rec.) , Aleksandra Rodzińska-Chojnowska (tł.)

 

do góry