Inwentaryzacja źródeł do dziejów techniki szkutniczej Słowian pomorskich

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 1 (1955) s. 91-108
Przemysław Smolarek

 

do góry