"Lubelskie wzgórze staromiejskie w procesie formowania średniowiecznego miasta", Andrzej Rozwałka, Lublin 1997 : [recenzja]

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 50 (1998) s. 319-325
Andrzej Żaki , Andrzej Rozwałka (aut. dzieła rec.)

 

do góry