Walencja jako podstawa systematyzacji typów składniowych imiesłowów odmiennych

Roczniki Humanistyczne, Tom 35-36, Numer 6 (1987-1988) s. 93-104
Bożena Krawiec

 

do góry