Od Piłsudskiego do Wałęsy

Arcana : kultura, historia, polityka, Numer 2-3 (92-93) (2010) s. 305-309
Paweł Duber , Krzysztof Persak (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
pod red. Krzysztofa Persaka [et al.] ,Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku ,Warszawa 2008

 

do góry