"Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.)", Petro Kułakowskyj, "Studia Źródłoznawcze", vol. XXXVIII, 2000 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 85 (2002) s. 347
, Petro Kułakowskyj (aut. dzieła rec.)

 

do góry