Sympozjum w Krakowie poświęcone historii prawa prywatnego w Europie

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 32, Numer 2 (1980) s. 256-257
Kazimierz Baran, Lesław Pauli

 

do góry