Ogólnopolski zjazd historyków prawa w Bachotku (6-9 czerwca - 1979 r.)

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 32, Numer 2 (1980) s. 247-249
Krystyna Kamińska

 

do góry