XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Krasiczyn - Przemyśl - Lwów

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 47, Numer 1 (2002) s. 280-283
Tadeusz Słabczyński

 

do góry