"Zur Kosmographie des Aethicus, Teil. II", Kurt Hillkowitz, Frankfurt a. M. 1973 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 206-207
Jerzy Strzelczyk , Kurt Hillkowitz (aut. dzieła rec.)

 

do góry