"Edytorstwo naukowe w trzydziestoleciu 1944-1974", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki" 15 (1974), z. 5 (86) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 203-204
Gerard Labuda , Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.)

 

do góry