Stosunki węgiersko-polskie w latach 1919-1921

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 3 (1967) s. 151-186
Endre Kovács , Maciej Koźmiński (tł.)

 

do góry