Tak zwane "Spominki trzemeszeńskie" jako wytwór XVI. wieku

Kwartalnik Historyczny, Tom 23, Numer 1-2 (1909)
Olgierd Górka

 

do góry