Niektóre zagadnienia nowoczesnej historyi sztuki

Kwartalnik Historyczny, Tom 29, Numer 1-4 (1915)
Władysław Podlacha

 

do góry