"Jan Andrzej Próchnicki (1553-1633) : mecenas i bibliofil : szkic z dziejów kultury w epoce konrreformacji", Mieczysław Gąbarowicz, Kraków 1980 : [recenzja]

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 27 (1982) s. 224-245
Mieczysław Gąbarowicz, Janusz Tazbir

 

do góry