Zbiór dokumentów Kolegiaty i Kapituły Zamojskiej : (c. d.) = Collectio documentorum Collegiatae et Capituli Zamosciensis asservatorum

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 26 (1973) s. 307-400

 

do góry