A drawing by Adriaen de Vries in Gdańsk

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 46, Numer 2/3 (1984) s. 203-208
Thomas DaCosta Kaufmann

 

do góry