Małe sztuki dla sceny jarmarcznej: Idiota

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 22, Numer 6 (1977) s. 80-84
Muza Pawłowa

 

do góry