Ze studiów nad Łazienkami Warszawskimi

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 2 (1966) s. 158-166
Marek Kwiatkowski

 

do góry