O początkach szlachty i heraldyki na Litwie

Kwartalnik Historyczny, Tom 29, Numer 1-4 (1915)
Oskar Halecki

 

do góry