Koniec kina : multimedia i zmiana technologiczna

Kwartalnik Filmowy, Tom 22, Numer 35-36(95-96) (2001) s. 406, 42-54
Anne Friedberg

 

do góry