Wystawa archiwalna w Warszawie pt. "Tradycje przyjaźni polsko-radzieckiej"

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 302-303
Aleksander Nowiński

 

do góry