Wartościowanie w nauce o literaturze

Przegląd Humanistyczny, Tom 7, Numer 1 (34) (1963) s. 83-94
René Wellek, Austin Warren

 

do góry