Rozmowa z mgr Andrzejem Gmochem - inspektorem Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miejskim

Przegląd Pruszkowski, Numer 2 (1983) s. 49-51
Danuta Kwiatkowska, Andrzej Gmoch

 

do góry