Zasada ogólna pisemności postępowania administracyjnego (art 14 k.p.a.)

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 2 (2001) s. 72-81
Grzegorz Łaszczyca

 

do góry