Kapitały obce w przemyśle ciężkim Królestwa Polskiego (1876-1900)

Kwartalnik Historyczny, Tom 71, Numer 4 (1964)
Zbigniew Pustuła

 

do góry