Kościół św. Barbary w Krakowie. Problem rekonstrukcji

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 564-567
Jerzy Paszenda

 

do góry