Kontrakty Dominikanów ze snycerzami poznańskimi (Krzysztofem Redellem z 1621 i Fr. Antonim Brumbacherem z 1714 roku)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 388-392
Eugeniusz Linette

 

do góry