Leopold Lenkart, aurifaber cracoviensis (ok. 1700-1776). (Ze związków polsko-austriackich w dziedzinie złotnictwa)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 36, Numer 2 (1974) s. 207-209
Jan Samek

 

do góry