Святе Письмо щ методолгіческому полі „Ісморії украінскої лімерамурu” Михайла Грушевського

Roczniki Humanistyczne, Tom 45-46, Numer 7 (1997-1998) s. 107-117
Lubomyr Puszak

 

do góry