"Dzieje wychowania fizycznego i sportu : od końca XVIII wieku do roku 1918", Ryszard Wroczyński, Wrocław [etc.] 1971 : [recenzja]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 15 (1972) s. 187-189
Józef Miąso , Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.)

 

do góry