Z dziejów koreckiej manufaktury ceramicznej

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 13, Numer 4 (1951) s. 168-176
Julian Nieć

 

do góry