Z dziejów kościoła w Inflantach i Kurlandyi

Kwartalnik Historyczny, Tom 16, Numer 3 (1902)
Gustaw Manteuffel

 

do góry