"Świadomość narodowa Jana Długosza", Sławomir Gawlas, "Studia Źródłoznawcze-Commentationes", vol. XXVII, 1983 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 52 (1985) s. 253
, Sławomir Gawlas (aut. dzieła rec.)

 

do góry