"Kitab al I'tibar. Księga pouczających przykładów, dzieło Usamy ibn Munkidha tj. Muajjada ad-Daula abu Muzafara Usamy ibn Murszida ibn Ali ibn Mukallada ibn Nasra ibn Munkidha al-Kinani asz-Szajzari", z języka arabskiego przetł., wstępem i przypisami opatrzył Józef Bielawski, 1975 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 186-187
Jerzy Hauziński , Józef Bielawski (aut. dzieła rec.)

 

do góry