Wizytacja radcy królewickiego konsystorza Hermanna Pelki w Westfalii i Nadrenii w 1898r., Cz.II

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 68, Numer 1 (2003) s. 113-128
Grzegorz Jasiński

 

do góry