Uproszczona Karta Krajobrazowa Wsi dla Katalogu Form Budownictwa

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Tom 26 (1993-1994) s. 59-70
Janusz Bogdanowski, Dorota Grudniewicz

 

do góry