Katalog starych druków Biblioteki Teologicznej Bobolanum : (Polonica XVI w.) = Bobolanae Bibliothecae Theologicae catalogus operum vetustioris artis typographicae : (XVI seaculi Polonica)

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 16 (1968) s. 243-278
Ludwik Grzebień

 

do góry