XVI Sesja naukowa pn. "Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 33, Numer 1 (128) (1988) s. 143

 

do góry