Pierwsze badania wałów podgrodzi w Stradowie w 1997 r.

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 50 (1998) s. 229-264
Marcin Wołoszyn, Helena Zoll-Adamikowa

 

do góry