Z zagadnień oświatowych warszawskich mieszczan-protestantów w czasach stanisławowskich

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 24 (1981) s. 85-109
Bożenna Michalik

 

do góry