"Przegląd Historyczno-Oświatowy". R. 19 (1976) - 20 (1977) : [recenzja]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 24 (1981) s. 249-254
Stanisław Mauersberg

 

do góry